Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam
Tên Mô tả Xem văn bản
DLVN 30.2019 Cân đồng hồ lò xo - Quy trình kiểm định
DLVN 143.2019 Phương tiện đo điện trở tếp đất - Quy trình kiểm định
DLVN 142.2019 Phương tiện đo điện trở cách điện - Quy trình kiểm định
DLVN 13.2019 Cân ô tô - Quy trình kiểm định
DLVN 10-2017 Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định
DLVN 258.2014 Phương tiện đo tiêu cự kính mắt - Quy trình kiểm định
DLVN 03.1998 Cân băng tải- Quy trình kiểm định
DLVN 326.2015 Điều kiện sử dụng dấu định lượng - Quy trình đánh giá
DLVN 310.2016 Bình chuẩn kim loại - Quy trình hiệu chuẩn
DLVN 287.2016 Cân kiểm tra tải trọng xe cơi giới xách tay - Quy trình hiệu chuẩn
DLVN 02.2009 Cân treo - Quy trình kiểm định
DLVN 98.2002 Quả cân E1, E2 - Quy trình hiệu chuẩn
Zalo
Hotline