Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam
Tên Mô tả Xem văn bản
DLVN 285.2015 Quả cân E1,E2 - Quy trình hiệu chuẩn
DLVN 283.2015 Thước vạch chuẩn - Quy trình hiệu chuẩn
DLVN 284.2015 Cân phân tích - Quy trình hiệu chuẩn
DLVN 286.2015 Quả cân F1,F2,M1 - Quy trình Hiệu chuẩn
DLVN 50.2009 Quả cân E2,F1 - Quy trình kiểm định
DLVN 27.2009 Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê - Quy trình kiểm định
DLVN 107.2012 Phương tiện đo hàm lượng cồn - Quy trình kiểm định
DLVN 142.2012 Phương tiện đo điện trở cách điện - Quy trình kiểm định
DLVN 143.2012 Phương tiện đo điện trở tiếp đất - Quy trình kiểm định
DLVN 248.2012 Ca đong, bình đong, thùng đong - Quy trình thử nghiệm
DLVN 250.2012 Nhiệt kế điện trở Platin chuẩn - Quy trình kiểm định
DLVN 144.2012 Biến áp đo lường - Quy trình thử nghiệm
Zalo
Hotline