Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam
Tên Mô tả Xem văn bản
DLVN 126.2012 Biến dòng đo lường - Quy trình thử nghiệm
DLVN 02.2009 Cân treo - Quy trình kiểm định
DLVN 213.2009 Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại - Quy trình kiểm định
DLVN 47.2009 Qủa cân F2,M1,M2 - Quy trình kiểm định
DLVN 249.2012 Đồng hồ bấm giây - Quy trình kiểm định
DLVN 01.2014 TAXIMET - Quy trình kiểm định
DLVN - 16.2021 Quy trình kiểm định cân phân tích, cân kỹ thuật
Zalo
Hotline