Về chúng tôi

Về chúng tôi
Ngày đăng: 05/10/2020 01:11 PM

  GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

          Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương là Tổ chức Khoa học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 2904/QĐ-UBND, ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở là Phòng Kiểm định – Kiểm nghiệm thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương.

          Trụ sở: số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          Điện thoại: (0274) 3897574/3856465/3883186       

          Email: dichvukh@tdcbinhduong.vn

          Web: www.tdcbinhduong.vn

           CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          - Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;

          - Thử nghiệm các sản phẩm điện – điện tử gia dụng;

          - Thử nghiệm các sản phẩm vật liệu xây dựng;

          - Thử nghiệm thép;

          - Kinh doanh phương tiện đo.

          - Thực hiện các dịch vụ khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

  (Vui lòng xem chi tiết trong bảng năng lực đo lường và thử nghiệm)

  Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường

  Quyết định về việc công nhận lĩnh vực Hiệu chuẩn - Thử nghiệm (VILAS 339)

          Để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao, trong các năm qua Trung tâm đã được đầu tư 01 trụ sở với diện tích 750 m2, 01 trạm kiểm định xitec ôtô, taximet với diện tích 300 m2, hệ thống phòng thí nghiệm và các chuẩn đo lường, trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm có cấp chính xác cao, hiện đại đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và trong nước. Tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.

   Để kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu và chất lượng dịch vụ do Trung tâm cung cấp cho tổ chức, cá nhân ngày càng cao. Trung tâm đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như TCVN ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, LAS-XD.

  Zalo
  Hotline