Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam
Tên Mô tả Xem văn bản
DLVN 99.2002 Quả cân F1,F2,M1 - Quy trình hiệu chuẩn
DLVN 16.2009 Cân phân tích, cân kỹ thuật - Quy trình kiểm định
DLVN 15.2009 Cân đĩa - Quy trình kiểm định
DLVN 14.2009 Cân bàn - Quy trình kiểm định
DLVN 26.2012 Cân kiểm tra quá tải xe xách tay - Quy trình kiểm định
DLVN 39.2012 Công tơ điện kiểu điện tử - Quy trình kiểm định
DLVN 07.2012 Công tơ điện kiểu cảm ứng - Quy trình kiểm định
DLVN 10.2013 Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định
DLVN 263.2014 Áp kế điện tử - Quy trình kiểm định
DLVN 76.2001 Áp kế chuẩn - Quy trình hiệu chuẩn
DLVN 259.2015 Cân treo móc cẩu - Quy trình hiệu chuẩn
DLVN 48.2015 Cân kiển tra tải trọng xe cơ giới - Quy trình kiểm định
Zalo
Hotline