LĨNH VỰC NHIỆT

LĨNH VỰC NHIỆT
Ngày đăng: 02/06/2021 02:19 PM

        Phòng đo lường Nhiệt thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương được thành lập nhầm cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực Nhiệt.

  Các dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn phương tiện đo và năng lực hoạt động

  STT

  Tên phương tiện đo

  Phạm vi đo

  Cấp/Độ
  Chính xác

  1 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng

  (-10 ÷ 420) oC

  (-10 ÷ 110 )oC

  ± 0,47 oC
  ± 0,36 oC

  2

  Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự

  (-10 ÷ 1200) oC

  ± 1,99 oC

  3

  Nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân

  (35 ÷ 42) oC

  + 0,1 oC/ - 0,15 oC

  4

  Nhiệt ẩm kế không khí
   

  (0 ÷ 70) oC

  (0 ÷ 100) %RH

  ± 0,3 oC
  ± 1,5 %RH

  5

  Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự

  (-10 ÷ 1200) oC

  Đến 0,01 oC

  6

  Nhiệt kế điện trở Platin công nghiệp

  (-10 ÷ 650) oC

  ± (0,3 + 0,005|t|) oC

  7

  Cặp nhiệt điện công nghiệp

  (-10 ÷ 600) oC

  U ≥ 2,25 oC

  8

  Tủ sấy, tủ nhiệt

  (0 ÷ 500) oC

  (500 ÷ 1000) oC

  U ≥ 0,7 oC

  U đến 1,6 oC

   

  Zalo
  Hotline