LĨNH VỰC ĐỘ DÀI - THỜI GIAN

LĨNH VỰC ĐỘ DÀI - THỜI GIAN
Ngày đăng: 02/06/2021 03:02 PM

        Phòng đo lường  Độ dài – Thời gian thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương được thành lập nhầm cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực Độ dài – Thời gian.

  Năng lực thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực Áp suất – Lực

  STT

  Tên phương tiện đo

  Phạm vi đo

  Cấp/Độ
  chính xác

  1

  Taximet

  Quảng đường

  Thời gian

  ± 2%

  ± 0,2%

  2

  Thước cặp

  Đến 600 mm

  0,01 mm

  3

  Thước vặn đo ngoài

  Đến 100 mm

  0,001 mm

  4

  Đồng hồ so

  Đến 100 mm

  0,001 mm

  5

  Thước cuộn

  Đến 100 m

  Đến 1

  6

  Thước thương nghiệp

  Đến 1000 mm

  Đến 1 mm

  7

  Đồng hồ bấm giây điện tử

  100 h

  0,1 s/d

   

  Zalo
  Hotline