LĨNH VỰC ĐIỆN

LĨNH VỰC ĐIỆN
Ngày đăng: 24/06/2021 10:40 AM

  Phòng đo lường  Điện thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương được thành lập nhầm cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực Điện.

  Thiết bị kiểm định công tơ điện
   

  Các dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn phương tiện đo và năng lực hoạt động

  STT

  Tên phương tiện đo

  Phạm vi đo

  Cấp/Độ
  chính xác

  1

  Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha

  U đến 220 V

  I đến 120 A

  Đến 0,5

   

  2

  Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha

  U đến 220 V

  I đến 120 A

  Đến 0,5

  3

  Phương tiện đo điện tim

  (0,05 ÷ 200) Hz

  (0,1 ÷ 9) mV

  ± 5%

  4

  Phương tiện đo điện não

  (0,05 ÷ 200) Hz

  0,1µV ÷ 2,4 mV

  ± 5%

  5

  Dụng cụ đo điện vạn năng hiện số

  Đến 1000 A (AC)

  Đến 20 A (DC)

  Đến 1000 A (AC/DC)

  (0.05 ÷ 5) %

  0,01Ω ÷ 300 MΩ Đến 1/ ±1%
  6 Dụng cụ đo điện vạn năng chỉ thị kim

  Đến 1000 A (AC)

  Đến 20 A (DC)

  Đến 1000 A (AC/DC)

  (0.05 ÷ 5) %
  0,01Ω ÷ 1000 GΩ Đến 1/ ±1%

  7

  Phương tiện đo điện trở cách điện

  1 kΩ ÷ 1000 GΩ

  Đến 1

  8

  Phương tiện đo điện trở tiếp đất

  0.01 Ω ÷ 10 k Ω

  Đến 1

  9

  Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 03 pha

  U đến 400 V/pha

  I đến 120 A/pha

  Đến 0,5

  10

  Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 03 pha

  U đến 400 V/pha

  I đến 120 A/pha

  Đến 0,5

   

         

   

  Zalo
  Hotline