LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG
Ngày đăng: 31/05/2021 03:25 PM

        Phòng đo lường khối lượng thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương được thành lập nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực khối lượng.   

     Các dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn phương tiện đo và năng lực hoạt động:

  STT

  Tên phương tiện đo

  Phạm vi đo

  Cấp/Độ
  Chính xác

  1

  Cân phân tích

  Đến 4.000 g

  1

  2

  Cân kỹ thuật

  Đến 500 kg

  2

  3

  Cân bàn

  Đến 10.000 kg

  3

  4

  Cân đĩa

  Đến 60 kg

  3

  5

  Cân ô tô

  Đến 150 tấn

  3

  6

  Cân ĐHLX, cân treo dọc thép lá đề

  Đến 200 kg

  4

  7

  Cân treo móc cẩu, cân bồn, cân phễu

  Đến 60 tấn

  3;4

  8

  Cân treo móc cẩu

  Đến 50 tấn

  3;4

  9

  Quả cân, quả cân chuẩn

  1 mg ÷ 2 kg

  1 mg ÷ 2 kg

  1 mg ÷ 500 kg

  1 mg ÷ 500 kg

  E2

  F1

  F2

  M1

   

  Kiểm định cân ô tô

  Kiểm định - Hiệu chuẩn quả cân

   

  Zalo
  Hotline