Nâng cao hoạt động, đáp ứng nhu cầu đo lường

Nâng cao hoạt động, đáp ứng nhu cầu đo lường
Ngày đăng: 17/11/2021 06:53 AM

  Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Nâng cao hoạt động, đáp ứng nhu cầu đo lường

  Thời gian qua, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Trung tâm) đã đáp ứng nhu cầu đo lường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận; góp phần nâng cao giá trị dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế ca doanh nghiệp.

   Kiểm định hiệu chuẩn đồng hồ áp suất

   Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn được 4 chuẩn đo lường, kiểm định được 32 loại phương tiện đo và chứng nhận đăng ký hiệu chuẩn được 33 phương tiện đo các loại; đăng ký hoạt động thử nghiệm sản phẩm điện, điện tử và 10 sản phẩm vật liệu xây dựng; được chỉ định đánh giá sự phù hợp 7 sản phẩm điện, điện tử, 1 sản phẩm thép vằn và thép tròn trơn. Phòng thí nghiệm của Trung tâm được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017. Trung tâm luôn duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, tạo sự tin tưởng đối với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

  Thời gian qua, Trung tâm được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng giao thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh hàng năm với số lượng trên 10.000 công tơ điện/ năm. Tổng số lượng phương tiện đo được kiểm định, hiệu chuẩn hàng năm trên 35.000 phương tiện; số lượng thử nghiệm trên 700 mẫu. Với số lượng kiểm định hàng năm, Trung tâm bảo đảm nhu cầu đo lường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, góp phần nâng cao giá trị dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp.

  Bên cạnh đó, Trung tâm đã cử nhân viên tham gia các đoàn thanh, kiểm tra của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng khi có yêu cầu với vai trò hỗ trợ kỹ thuật; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng trong việc sử dụng các hàng hóa có nguy cơ độc hại, đặc biệt là trẻ em. Hoạt động này còn góp phần xử lý kịp thời hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường, chống lại các hành vi tiêu cực, gian lận thương mại, những việc làm không đúng do người sản xuất, kinh doanh chạy theo lợi nhuận. Tính đến nay, Trung tâm đã cử chuyên gia kỹ thuật đánh giá kỹ thuật công nhận khả năng kiểm định, hiệu chuẩn cho hơn 20 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trong và ngoài tỉnh.

  Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện một sốdịch vụtheo yêu cầu của tổchức vàcánhân, như: Tư vấn các giải pháp kỹthuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thường xuyên liên kết các tổ chức có chức năng đào tạo như Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3… để đào tạo các lớp về tiêu chuẩn, đo lường cho các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn và doanh nghiệp. Trung bình mỗi năm Trung tâm tổ chức được hơn 10 lớp đào tạo kiểm định viên và hiệu chuẩn phương tiện đo phòng thí nghiệm cho các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn và cho nhân viên phòng thí nghiệm của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

   PHƯƠNG AN
   BÁO BÌNH DƯƠNG

  Zalo
  Hotline