Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật
Tên Mô tả Xem văn bản
DLVN 142.2012 Phương tiện đo điện trở cách điện - Quy trình kiểm định
DLVN 143.2012 Phương tiện đo điện trở tiếp đất - Quy trình kiểm định
DLVN 248.2012 Ca đong, bình đong, thùng đong - Quy trình thử nghiệm
DLVN 250.2012 Nhiệt kế điện trở Platin chuẩn - Quy trình kiểm định
DLVN 144.2012 Biến áp đo lường - Quy trình thử nghiệm
DLVN 126.2012 Biến dòng đo lường - Quy trình thử nghiệm
DLVN 02.2009 Cân treo - Quy trình kiểm định
600.2018/QĐ-VPCNCL Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm
Số đăng ký chứng nhận Kiểm định - Hiệu chuẩn - Thử nghiệm ĐK 54 Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm định - Hiệu chuẩn - Thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
DLVN 213.2009 Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại - Quy trình kiểm định
DLVN 47.2009 Qủa cân F2,M1,M2 - Quy trình kiểm định
DLVN 249.2012 Đồng hồ bấm giây - Quy trình kiểm định
Zalo
Hotline