- CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HIỆU QUẢ, VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC -
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ - Phú Lợi - Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3897574/ 3883186 - Fax: 0650.3837731
PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN DỊCH THỬ NGHIỆM (Phần dành cho trung tâm)
Số PNYC:....................
Ngày:........./......../.......
Tên đơn vị gởi mẫu:(1)(*)  
Địa chỉ:(*)   Xã/ Phường/ Thị trấn:(*)  
Quận/ Huyện:(*)   Tỉnh/ Thành phố:(*)   Mã số thuế:(*)  
Do Ông/ Bà: Chức vụ: Làm đại diện
Người liên hệ (để trao đổi)(*):   Điện thoại:(*)   Fax:

YÊU CẦU DỊCH VỤ KỸ THUẬT

(Phần dành cho khách hàng)

NHẬN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
(Phần dành cho Trung Tâm)

Chúng tôi yêu cầu dịch vụ kỹ thuật dưới đây. Trong trường hợp công việc dịch vụ kỹ thuật có trở ngại hay cần thay đổi, hai bên sẽ thông báo, bàn bạc để cùng nhau giải quyết. Chúng tôi đồng ý thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ cho trung tâm trước khi nhận kết quả. Chi phí dịch vụ kỹ thuật theo thỏa thuận, báo giá giữa hai bên hoặc quy định của nhà nước (2)

Trung tâm đã xem xét và nhận thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng và các điều kiện ghi trong phiếu này.

Tên phương tiện đo/đặc trưng kỹ thuật

Số lượng Thực hiện Ý kiến của PTN
Được Không
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Chỉ tiêu thử nghiệm P. pháp thử (3)      
     
     
     
     
     
     
Kết quả TN:

Trả kết quả tại:
Phiếu kết quả:


Các yêu cầu khác:

So sánh kết quả với tiêu chuẩn:
    
         Số bản

KQTN kiến trả ngày:....../....../.......
Báo giá trước:
Phí tạm tính là:............................
Khách hàng trả trước:...................
Phòng thử nghiệm:
     Không lưu mẫu:....................
     Lưu mẫu:.............................
Thời gian lưu mẫu: ....................
Người gởi mẫu
Ghi chú
Người nhận
Lưu ý:
1. Đề nghị quý khách hàng ghi đúng, rõ ràng và đầy đủ tên, địa chỉ đơn vị gửi mẫu (Công ty, cơ quan, cá nhân,...), mã số thuế, tên mẫu...(kể cả ký hiệu, tên nước ngoài,...nếu có) để thuận tiệt khi thiết lập Phiếu kết quả, Giấy chứng nhận, hóa đơn tài chính. Trung tâm sẽ không thay đổi tên khách hàng, tên mẫu sau khi phát hành phiếu Kết quả thử nghiệm, Giấy chứng nhận. Trung tâm không chịu trách nhiệm về các thông tin do khách hàng cung cấp ở trên.
2. Vui lòng mang theo giấy này khi đến nhận Kết quả thử nghiệm (và mẫu đã thử nếu có).
3. Trường hợp quý khách hàng không yêu cầu cụ thể phương pháp thử nghiệm thì Trung tâm được quyền chọn lựa phương pháp thử phù hợp.
Gửi bảng báo giá bằng:


Năng lực hoạt động
  • Kiểm định - Hiệu chuẩn phương tiện đo
  • Thử nghiệm các sản phẩm điện - điện tử gia dụng
  • Kinh doanh phương tiện đo
  • Thử nghiệm thép và vật liệu xây dựng
  • Tư vấn (Chứng chỉ ISO, áp dụng 5S, mã số, mã vạch...)
  • Đào tạo và thực hiện các dịch vụ khác về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Chứng chỉ

Thông báo mới

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá cách phục vụ của chúng tôi như thế nào?

  Rất tốt

  Tốt

  Không tốt


Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết hữu ích
 

Thống kê truy cập
 
Lượt truy cập: 396268
Đang online: 2