- CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HIỆU QUẢ, VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC -

THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 

STT

NHÓM SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐƯỢC THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP THỬ

I

Xi măng

1

Xác định độ mịn bằng phương pháp sàng

TCVN 4030:1985

2

Xác định thời gian đông kết

TCVN 6017:1995

3

Xác định độ ổn định thể tích

TCVN 6017:1995

4

Xác địng cường độ  nén 3, 28 ngày

TCVN 6016:1995

5

Khối lượng riêng

TCVN 4030:1985

6

Lượng nước tiêu chuẩn

TCVN 6017:1995

II

Bê tông nặng và hỗn hợp bêtông nặng

1

Xác định khối lượng thể tích

TCVN 3108:1993

2

Xác định độ mài mòn

TCVN 3114:1993

3

Xác định độ sụt

TCVN 3106:1993

4

Xác định giới hạn bền nén

TCVN 3118:1993

5

Xác định giới hạn bền  uốn                               

TCVN 3119: 1993

6

Xác định độ hút nước

TCVN 3113:1993

7

Xác định khối lượng riêng

TCVN 3112:1993

8

Xác định độ co ngót khi khô của bêtông (14 ngày)

TCVN 3117:1993

9

Khoan lấy mẫu bêtông và thử nén

TCVN 3118:1993

       -   ø   75

       -   ø  100

       -   ø  150

10

Đúc mẫu tại hiện trường và thử nén trong PTN

TCVN 3105:1993

11

Thiết kế cấp phối thành phần bê tông

778/1998/QĐ-BXD

III

Gạch xi măng lát nền

1

Xác định kích thước cơ bản

TCVN 6065:1995

2

Xác định độ hút nước

TCVN 6355-4:2009

3

Xác định độ chịu lực xung kích

TCVN 6065:1995

4

Xác định tải trọng uốn gãy toàn viên

TCVN 6065:1995

5

Xác định độ mài mòn

TCVN 6065:1995

6

Xác định độ cứng bề mặt

TCVN 6065:1995

IV

Cốt liệu bê tông và vữa

1

Xác định khối lượng riêng

TCVN 7572-4,5:06

2

Xác định khối lượng thể tích

TCVN 7572-4,5:06

3

Thành phần hạt

TCVN 7572-2:06

4

Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ

TCVN 7572-9:06

5

Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt

TCVN 7572-13:06

6

Xác định khối lượng thể tích xốp

TCVN 7572-6:06

7

Xác định độ ẩm

TCVN 7572-7:06

8

Xác định độ hút nước

TCVN 7572-4:06

9

Xác định độ dập nén trong xilanh

TCVN 7572-11:06

10

Xác định giới hạn bền nén (đá hộc)

TCVN 7572-10:06

11

Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn

TCVN 7572-8:06

12

Xác định hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa

TCVN 7572-17:06

13

Xác định hàm lượng mica

TCVN 7572-20:06

V

Đất xây dựng 

1

Xác định độ ẩm và hút ẩm

TCVN 4196:1995

2

Xác định giới hạn dẻo

TCVN 4197:1995

3

Xác định giới hạn chảy

TCVN 4197:1995

4

Thành phần hạt

TCVN 4198:1986

5

Thử sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm

22 TCN 332-06

6

XĐ môđul đàn hồi E

 

7

Kiểm tra độ đầm chặt K

22 TCN 346-06

8

Thử nghiệm đầm nén tiêu chuẩn

TCVN 4201: 1995
22 TCN 346-06

9

XĐ khối lượng riêng

TCVN 4195: 1995

VI

 Gạch xây

1

Kích thước cơ bản và ngoại quan

TCVN 6355: 2009

2

Xác định độ bền nén

"

3

Xác định độ bền uốn

"

4

Xác định độ hút nước

"

5

Xác định khối lượng riêng

"

6

Xác định khối lượng thể tích

"

7

Xác định độ rỗng

"

VII

Ngói

1

Xác định kích thước cơ bản

TCVN 4313:1995

2

Xác định độ hút nước

"

3

Xác định thời gian xuyên nước

"

4

Xác định tải trọng uốn gãy

"

5

Khối lượng 1m2 ngói bão hòa nước

"

VIII

Gạch lát nền đất sét nung

1

Xác định kích thước cơ bản

TCXD 90:82

2

Xác định độ hút nước

TCVN 6355-4:2009

3

Xác định cường độ nén

TCVN 6355-2: 2009

IX

Gạch gốm ốp lát

TCVN 6415:1998

1

Xác định kích thước cơ bản

TCVN 6415: 2005

2

Xác định độ hút nước

TCVN 6415:1998

3

Xác định giới hạn bền uốn

TCVN 6415: 2005

4

Xác định độ bền sốc nhiệt

TCVN 6415:2005

5

Xác định độ bền nhiệt

TCVN 6415: 2005

6

Xác định độ bền mài mòn bề mặt

TCVN 6415: 2005

X

Kiểm tra chất lượng kết cấu BTCT bằng phương pháp không phá huỷ

1

Xác định cường độ bêtông bằng súng bắn bật nẩy, (mỗi cấu kiện thử ít nhất 3 vùng mỗi vùng thử 10 điểm)

TCXDVN 162:2004

2

Xác định cường độ bêtông bằng súng bắn bật nẩy kết hợp phương pháp siêu âm

TCXD 171:1989

3

Dùng siêu âm xác định vị trí và đường kính cốt thép

TCXD 240:2000

XII

Gạch bê tông tự chèn

1

Xác định kích thước cơ bản

TCVN 6476:1999

2

Xác định độ hút nước

TCVN 6355-4:2009

3

Xác định độ bền nén

TCVN 6476:1999

4

Xác định độ mài mòn

TCVN 6065:1995

XIII

Gạch blốc bê tông

1

Xác định kích thước cơ bản

TCVN 6477:1999

2

Xác định độ hút nước

TCVN 6355- 4:2009

3

Xác định độ bền nén

TCVN 6477:1999

4

Xác định độ rỗng

TCVN 6477:1999

XIV

Gạch Terrazzo

1

Xác định kích thước cơ bản

TCVN 7744:2007

2

Xác định độ mài mòn

TCVN 6065:1995

3

Xác định độ hút nước

TCVN 6415:2005

4

Xác định cường độ uốn

TCVN 6415:2005

 

 

 

 


  Giới thiệu khác
Năng lực hoạt động
  • Kiểm định - Hiệu chuẩn phương tiện đo
  • Thử nghiệm các sản phẩm điện - điện tử gia dụng
  • Kinh doanh phương tiện đo
  • Thử nghiệm thép và vật liệu xây dựng
  • Tư vấn (Chứng chỉ ISO, áp dụng 5S, mã số, mã vạch...)
  • Đào tạo và thực hiện các dịch vụ khác về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Chứng chỉ

Thông báo mới

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá cách phục vụ của chúng tôi như thế nào?

  Rất tốt

  Tốt

  Không tốt


Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết hữu ích
 

Thống kê truy cập
 
Lượt truy cập: 319708
Đang online: 11