- CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HIỆU QUẢ, VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC -

 THỬ NGHIỆM THÉP XÂY DỰNG

STT

NHÓM SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐƯỢC THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP THỬ

 

Thử kéo

 

1

Thử kéo (kim loại dạng tròn, vằn, ống, tấm, hình, mối hàn ở các dạng trên, bulông - đai ốc)

TCVN 197:2002

 
 

   d ≤ 10 hoặc t ≤ 5

 

   10 < d 20 hoặc  5 < t ≤  10

 

   20 < d ≤  32 hoặc 10 < t ≤ 20

 

   d > 32 hoặc t > 20

 

Thử uốn

 

2

Thử uốn, thử uốn lại (kim loại dạng tròn, vằn, ống, tấm, hình, mối hàn ở các dạng trên)

TCVN 198:2008

 
 

   d ≤  10 hoặc t ≤  5

 

   10 < d ≤  20 hoặc  5 < t ≤  10

 

   20 < d ≤  32 hoặc 10 < t ≤ 20

 

   d > 32 hoặc t > 20

 

Thép/tôn tấm và cuộn kẽm nhúng nóng được phủ sơn

 

1

Kiểm tra kích thước

JIS G3312

 


  Giới thiệu khác
Năng lực hoạt động
  • Kiểm định - Hiệu chuẩn phương tiện đo
  • Thử nghiệm vật liệu xây dựng
  • Thử nghiệm các sản phẩm điện - điện tử gia dụng
  • Thử nghiệm thép
  • Thực hiện các dịch vụ khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
  • Kinh doanh phương tiện đo

Chứng chỉ

Thông báo mới

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá cách phục vụ của chúng tôi như thế nào?

  Rất tốt

  Tốt

  Không tốt


Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết hữu ích
 

Thống kê truy cập
 
Lượt truy cập: 272030
Đang online: 22