- CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HIỆU QUẢ, VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC -

HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ

STT

TÊN
 PHƯƠNG TIỆN ĐO

CẤP/ĐỘ
CHÍNH XÁC

PHƯƠNG PHÁP
 THỰC HIỆN

CHU KỲ

DỊCH VỤ
CUNG CẤP

1

Tủ sấy, tủ ấm, kho lạnh

Đến 10C

QT HCN.TS

(*)

HIỆU CHUẨN

2

Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng

Đến 0,1 oC

ĐLVN 137:2004

(*)

3

Nhiệt kế thủy tinh, thủy ngân

Đến 0,1 oC

ĐLVN 137:2004

(*)

4

Nhiệt kế áp suất, lưỡng kim

Đến 0,1 oC

ĐLVN 138:2004

(*)

5

Nhiệt kế điện tử

A,B

ĐLVN 138:2004

(*)

6

Nhiệt kế y học

0,1 – 0,15

Dựa theo
ĐLVN 21:1998

(*)

7

Bộ chuyển đổi nhiệt độ, đầu dò nhiệt

0.1 oC

ĐLVN 160:2005

(*)

8

Nhiệt ẩm kế chỉ thị kim

0.1oC

QT HCN.NAK

(*)

0.1%RH

QT HCN.NAK

(*)

Nhiệt ẩm kế chỉ thị điện tử

0.1oC

QT HCN.NAK

(*)

0.1%RH

QT HCN.NAK

(*)

 

 

 

 

 

 

Chú ý: (*).  Chu kỳ hiệu chuẩn tùy thuộc vào khách hàng (khuyến nghị 1 năm)


  Giới thiệu khác
Năng lực hoạt động
  • Kiểm định - Hiệu chuẩn phương tiện đo
  • Thử nghiệm các sản phẩm điện - điện tử gia dụng
  • Kinh doanh phương tiện đo
  • Thử nghiệm thép và vật liệu xây dựng
  • Tư vấn (Chứng chỉ ISO, áp dụng 5S, mã số, mã vạch...)
  • Đào tạo và thực hiện các dịch vụ khác về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Chứng chỉ

Thông báo mới

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá cách phục vụ của chúng tôi như thế nào?

  Rất tốt

  Tốt

  Không tốt


Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết hữu ích
 

Thống kê truy cập
 
Lượt truy cập: 396291
Đang online: 9