- CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HIỆU QUẢ, VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC -

KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN ĐỘ DÀI

STT

TÊN
PHƯƠNG TIỆN ĐO

CẤP/ĐỘ
CHÍNH XÁC

PHƯƠNG PHÁP
 THỰC HIỆN

CHU KỲ

DỊCH VỤ
 CUNG CẤP

1

Thước thương nghiệp

đến 1 mm

Dựa theo
ĐLVN 34:1998

(*)

HIỆU CHUẨN

2

Thước cuộn

1

Dựa theo
ĐLVN 34:1998

(*)

2

Dựa theo
ĐLVN 34:1998

3

Dựa theo
ĐLVN 34:1998

3

Thước cặp

Đến 0.01 mm

ĐLVN 119:2003

(*)

4

Panme

Đến 0.01 mm

ĐLVN 104:2002

(*)

5

Đồng hồ so

Đến 0.01 mm

ĐLVN 75:2001

(*)

6

Taximet

± 2% độ dài

ĐLVN 01:2011

1 năm

KIỂM ĐỊNH

± 0.2% thời gian

ĐLVN 01:2011

 

 

 

 

 

 

Chú ý: (*).  Chu kỳ hiệu chuẩn tùy thuộc vào khách hàng (khuyến nghị 1 năm)

 


  Giới thiệu khác
Năng lực hoạt động
  • Kiểm định - Hiệu chuẩn phương tiện đo
  • Thử nghiệm vật liệu xây dựng
  • Thử nghiệm các sản phẩm điện - điện tử gia dụng
  • Thử nghiệm thép
  • Thực hiện các dịch vụ khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
  • Kinh doanh phương tiện đo

Chứng chỉ

Thông báo mới

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá cách phục vụ của chúng tôi như thế nào?

  Rất tốt

  Tốt

  Không tốt


Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết hữu ích
 

Thống kê truy cập
 
Lượt truy cập: 271996
Đang online: 11