- CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HIỆU QUẢ, VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC -

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN - DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

STT

TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO

CẤP/ĐỘ
CHÍNH XÁC

PHƯƠNG PHÁP
 THỰC HIỆN

CHU KỲ

DỊCH VỤ
CUNG CẤP

1

Công tơ điện 1 pha

1

ĐLVN 39:2012

5 năm

KIỂM ĐỊNH

2

ĐLVN 07:2012

2

Máy điện tim

Đến 5%

ĐLVN 43:2009

2 năm

3

Máy điện não

Đến 5%

ĐLVN 44:2009

2 năm

4

Phương tiện đo điện vạn năng

0,05~ 5 %

ĐLVN 73:2001

1 năm

HIỆU CHUẨN

5

Đo điện trở tiếp địa chống sét

Đến 0,01 Ω

TCXDVN 46:2007
TCVN 4530:2011

(**)

DỊCH VỤ
KỸ THUẬT

Đo điện trở tiếp địa cho thiết bị điện

 

TCVN 4756:1989

(*)

 

 

 

 

 

 

Chú ý: (*).  Chu kỳ thực hiện tùy thuộc vào khách hàng (khuyến nghị 1 năm).

           (**). Khuyến nghị hệ thống cần được kiểm tra hằng năm vào trước mùa mưa.


  Giới thiệu khác
Năng lực hoạt động
  • Kiểm định - Hiệu chuẩn phương tiện đo
  • Thử nghiệm vật liệu xây dựng
  • Thử nghiệm các sản phẩm điện - điện tử gia dụng
  • Thử nghiệm thép
  • Thực hiện các dịch vụ khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
  • Kinh doanh phương tiện đo

Chứng chỉ

Thông báo mới

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá cách phục vụ của chúng tôi như thế nào?

  Rất tốt

  Tốt

  Không tốt


Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết hữu ích
 

Thống kê truy cập
 
Lượt truy cập: 272002
Đang online: 17